Desnaturalment

1998 El projecte consta d'una sèrie d'assemblatges o collages tridimensionals... que posen en relació la natura i e (...) + info