Llimendar

Lo Gustí em va ensenyar aquesta paraula -ja perduda- i que ell havía baixat d’Esbarsavina per donar nom a les fustes que sostenen les portes, que són el pas del defora al dedins, d’una estança a una altra. Jo la vaig recuperar per donar nom a un projecte que també volia explicar coses sobre el pas d’un estat a un altre, d’un estadi personal a un altre, d’una reflexió a una altra.